Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PSP OD 01-01-2016 00:00:00 DO 17-10-2016 23:00:00

Straż Pożarna interweniowała 1492  razy, w tym:

POŻARY 537 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 864 ALARMY FAŁSZYWE 91
Małe 509 Małe 171 Złośliwe 4
Średnie 22 Lokalne 678 W dobrej wierze 57
Duże 5 Średnie 15 Z instalacji wykrywania 30
Bardzo duże 1 Duże 0    
    Gigantyczne 0    

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );