Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

W Słupsku początkowo sprawy walki z ogniem i zabezpieczaniem się łączono z ładem i porządkiem w mieście, były to sprawy policyjne.
 
Rada Miasta Słupska podjęła się regulowania ochrony przeciwpożarowej wydając przepisy prawne. Między innymi w 1625 roku zostały opublikowane przepisy policyjne, które dotyczyły spraw przeciwpożarowych.W XIX wieku zaczęły powstawać straże pożarne. Sprawy ich organizacji i funkcjonowania zostały uregulowane przez władze państwowe Prus w dekretach Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1850r. i 28 grudnia 1898r.  W okresie międzywojennym w słupskiej straży służbę pełniło
 
35 - 40 strażaków. Straż Pożarna przechodziła po tym okresie wiele reform. Jako Słupska Straż Pożarna podlegaliśmy kolejno:
 
a)       W latach 1945 - 1950 pod Kierownika Oddziału Ochrony Przeciwpożarowej w Gdańsku i Szczecinie.
 
b)      W latach 1950 - 1975 pod Komendanta Straży Pożarnych w Koszalinie.
 
c)       W latach 1975 -1992 pod Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Słupsku.
 
Państwowa Straż Pożarna powstała z dniem 1 lipca 1992 roku. Z tym dniem przestała istnieć Zawodowa Straż Pożarna w Słupsku. W czasie tym na terenie miasta Słupska była: Komenda Wojewódzka, Komenda Rejonowa i Jednostka Ratowniczo - Gaśnicz
var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );